Çukurova Üniversitesi Çukurova Üniversitesi
ADANA Tanıtım Sitesi
ADANA Tanıtım Sitesi
Ana Sayfa | Adana | Tarih | Coğrafya | Turizm | Ekonomi | Ulaşım | Eğitim | Kültür

İlin Gelişimine Katkı Sağlayan ve Valilik Koordinasyonunda Faaliyet Gösteren Vakıflar

Güçbirliği Vakfının bir organizasyonu - İlin gelişimine katkı sağlayan ve valilik Koordinasyonunda Faaliyet gösteren vakıflar Güç BirliğiVakfı
      Adana ülkenin gelişmiş illeri arasında olabilecek büyük bir potansiyele sahip iken bugün istenilen gelişmeyi gösterememiştir. Gelecek yıllarda megapol olması beklenen ilin sorunlarını ortaya çıkarmak, sorunlara çözüm gerektirmek ve Adana'yı gelişmiş iller kapsamına almak amacıyla kamu ve özel kesimden çeşitli kişi, kurum ve kuruluşları Adana Valisi Oğuz Kağan KÖKSAL, 27.06.1996 tarihinde "Güç Birliği Toplantıları" adı altında bir toplantıya çağırmıştır. Bu toplantıya ilgi çok büyük olmuş, tam bir takım çalışması yapılmıştır. Bunu takip eden toplantılarda katılanların da görüşü alınarak vakıf kurulması kararlaştırılmıştır. 20.01.1997 tarihinde vakıf kurucu üyelerinin görüşünü almak üzere bir toplantı yapılmış, önerilen görüşler doğrultusunda Vakıf Tesis Senedi son şeklini almış, daha sonra onaylanarak ilk genel kurul toplantısı 06.06.1997 tarihinde yapılmıştır. Vakıf Mütevelli Heyetini aşağıda sıralanan kişi, kurum ve kuruluşlar temsil etmektedir.

Adana Valiliği İl Özel İdaresi, Üniversite (10 Öğretim Üyesi), Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Adana Sanayici ve İşadamları Derneği, Adana Genç İşadamları Derneği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Esnaf Dernekleri Birliği, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti, Çukurova Tekstil ve Konfeksiyoncular Derneği, Sanayici, tüccar, işadamı ve diğer mesleklerden oluşan 76 gerçek kişi.

Vakfın Amacı
      Adana'nın ekonomik, kültürel ve sosyal potansiyelinin gelişmesine katkıda bulunmak, gelişmiş bir Adana gerçekleştirmektir. Bu amaca ulaşabilmek için vakıf :

 1. İlin ticari ve sınai potansiyelini çok daha iyi şekilde değerlendirir,
 2. Turizm potansiyeli'nin gelişmesine yardımcı olur,
 3. Devlet imkanlarından daha fazla yararlanması çalışmalarında bulunur,
 4. İlin gelişmesine yardımcı olacak kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunur,
 5. İli tanıtıcı toplantılar düzenler,
 6. İlin arzu edilen alanlarda genel ve bireysel potansiyelini ortaya koymak maksadıyla envanter çıkartır,
 7. Kısa ve uzun vadede çalışmalarda bulunmaları için dalında uzman elemanlardan yararlanır,
 8. Üniversite ile işbirliği yapar,
 9. İlin tanıtılması ile ilgili gerekli araç ve gereçleri temin eder,
 10. Yurt içi ve yurt dışı amacını gerçekleştirmek için gerekrtiğinde borç alır, ipotek verir, gayri menkul ve menkul varlıklar edinir,
 11. Vakf'ın amacına ulaşabilmesini temin için maddi ve manevi destek temin eder, sosyal çalışmalarda bulunur,
 12. Amacını gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında bürolar açar,
 13. İli tanıtıcı konularda yarışmalar düzenler, sergi açar, burs verir,
 14. Amaca yönelik maddi gelir sağlamak için şirket kurabilir, kurulmuş şirkete ortak olabilir.

        Vakıf amacına ulaşmak için 19.03.1997 tarihinde yapılan toplantıda aşağıdaki kurulları oluşturmuştur.

  • Ekonomik Araştırmalar ve Proje Hazırlama Kurulu
  • Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Kurulu
  • Eğitim, Gençlik ve Spor Kurulu
  • Çukurova Toplantıları Kurulu
  • Tarımsal Araştırmalar Kurulu
  • Yerel Yönetimler Kentsel Gelişim ve Turizm Kurulu
  • Çevre Sağlığı Kurulu
  • Koordinasyon ve Dış İlişkiler Kurulu
  • Mali İşler ve Mali Kaynak Yaratma Kurulu
  • Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım ve Yayım Kurulu


  Vakfın Çalışmaları
  Güneydoğudan Göçün Rehabilitasyonu ve Güney Adana Dinamik Adana Kalkınma Projesi (KADKAP) :
         Bu proje Adana Valiliği, Üniversite, Sanayi Odası, Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile başlatılmış olup, Ekonomik Araştırmalar Kurulu tarafından sürdürülmektedir. Eğitim Köyü - İlin gelişimine katkı sağlayan ve valilik Koordinasyonunda Faaliyet gösteren vakıflar

  Eğitim Köyü Projesi:
        Bu proje Eğitim, Gençlik ve Spor Kurulu tarafından yürütülmektedir. Projenin gerçekleştirilmesi için baraj gölü kıyısında 107.000 m2'lik alan üzerine anaokulu, ilköğretim okulu, özürlüler okulu, normal lise, anadolu güzel sanatlar lisesi, bilgisayar meslek lisesi, merkezi kütüphane, bilgisayar eğitim merkezi, çok amaçlı salon, kapalı yüzme havuzu, kapalı spor salonu, merkezi laboratuvarlar, futbol sahası, voleybol ve basketbol sahası, tenis kortları, trafik eğitim pisti ve kafeteryalardan oluşmaktadır.


  Çukurova Toplantıları
  Bu toplantılar daha önceleri Mülkiyeliler Birliği tarafından gerçekleştirilmekte iken, Vakfı'n kurulmasından sonra Vakıf çalışmaları kapsamına alınmıştır. Bu çalışmalar Mülkiyeliler Birliği ile birlikte yürütülmektedir.

  Adana 1. Tarım Şurası
        Adana Güçbirliği Vakfı bünyesinde kurulmuş olan Tarımsal Araştırmalar Kurulu 15-17 Ekim tarihleri arasında "Adana İli I. Tarım Şurası"nı gerçekleştirmiştir. Tarım Şurası'nın toplanmasının ana amaçları; Tarım sektörü ile ilgili olan tüm kesimleri aynı amaç doğrultusunda birlikte harekete yöneltmek,tarımsal sorunları ortaya çıkarmak, tartışmak ve çözüm üreterek öneriler ortaya koymaktır. Ulusal boyutta bir organizasyon olan I. TarımŞurası, Devlet, Üniversite, Adana Güçbirliği Vakfı, sanayici, tüccar ve üreticilerin ortak emeği ile gerçekleştirilmiştir. 1. Tarım Şurası - İlin gelişimine katkı sağlayan ve valilik Koordinasyonunda Faaliyet gösteren vakıflar

  Yerel Ekonomi
  Geliştirme Programı(YEG)
        Adana Valiliği koordinasyonunda hazırlanan bu çalışmada komiteye Valilik, Üniversite, Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Çiftçiler Birliği Kosgeb, Halk Bankası, Çukurova Tekstil ve Konfeksiyoncular Derneği'nden üyelerle çeşitli projeler hazırlanmış ve gerçekleşmesi için halkın talebine sunulmuştur. Bu projeler:

  • Konfeksiyon(İç ve dış pazarlar için pantolon ve gömlek)
  • El emeği göz nuru(İç ve dış pazarlar için halı, kilim, heybe ve elişileri)
  • Karides (iç ve dış pazarlar için jumbo karides üretimi)
  • Kiraz yetiştiriciliği (İhraraç edilecek kiraz üretimi)
  • Et ve et ürünleri(Karkas et ve şarküteri ürünleri)
  • Tarım makinaları (Çeşitli tarım makinaları)
  • Ekoteks (Ecobel verilmesi)
  • Dış ticaret ve teknoloji transferi(Danışmanlık)
  • Sürekli Eğitim Merkezi (KOBİ'lere üretim, pazarlama, finansman, teknoloji gibi konularda danışmanlık, eğitim ve destek hizmetleri

   Çevre Koruma Vakfı
         Vakfın amacı, insanın, sağlığının çevrenin korunma ve iyileştirmesi kırsal ve kentsel alanda arazinin doğal kaynakların en uygun şekilde korunması ve her türlü çevre kirliliğinin önlenmesi, doğal bitki ve hayvan sağlığı ile tarihi zenginliklerin korunması için maddi ve manevi katkıda bulunmaktır. Vakıf, 01 Şubat 1991 yılında kurulmuştur.

   Vakıfça yapılan çalışmalar

  • İlçelerde bulunan 18 anıt ağaç koruma altına alınmıştır.
  • İlçelerdeki motorlu taşıtların egzoz gazlarını ölçmek için ölçüm cihazı alınmıştır.
  • Fabrika bacası ölçüm cihazı alınmıştır.
  • Hıfzıssıhha Enstitüsü'ne fabrika atıksularındaki yağ, gres araştırılmasında kullanılmak üzere bir ölçüm cihazı alınmıştır.
  • Flor tesbiti için Hıfsıssıha Enstitüsü'ne flor kitleleri satın alınmıştır.
  • İl Çevre Müdürlüğü'ne kirli havadaki karbondioksit gazının ölçümü için ölçüm cihazı ile güç kaynağı cihazı satın alınmıştır.
  • Sağlık Müdürlüğü'ne bağırsak enfeksiyonu mücadelesinde kullanılmak üzere flor eriyiği ve plastik şişeler satın alınmıştır.
  • Adana Valiliği'ne iki binek otomobil ile İl Çevre Müdürlüğü'ne minibüs, vakıf hizmetlerinde kullanılmak üzere bir binek otomomil satın alınmıştır.
  • Oto tamircilerini, sürücüleri, Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerini çevre kirliliği konusunda eğitmek amacıyla kitaplar el ilanları bastırılmıştır.
  • Karataş-Tuzla-Akyatan'da bulunan ormanın ve yaban hayatının koruma altına alınması sağlanmış, gözleme kulesi yaptırılarak bir teleskop yerleştirilmiştir.
  • Tuzla Belediyesi'ne çocuk parkı, Karataş Belediyesi'nin sahil yolu düzenlemesi, Karaisalı Belediyesi'ne piknik alanı düzenlemesi için maddi katkı sağlanmıştır.
  • Pozantı Belediyesi'ne ait çöp depolama alanı için proje hazırlanmış, Çakıt deresindeki çöplerin temizlenmesi için maddi katkı sağlanmıştır.
  • İl Çevre Müdürlüğünce hazırlanan "1997 yılı Adana Çevre Durum Raporu"nun kitap haline getirilmesi için maddi yardım yapılmıştır.
  • Çukurova Üniversitesi Çevre Sorunlarının Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Su Ürünleri Fakültesi, çevre kirliliği araştırmasına, uydu çalışmalarına ve Seyhan nehri kirliliğinin araştırılmasına maddi katkı sağlanmıştır.
  • Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü'ne iklimlendirme cihazı temin edilmiştir.
  • Adana-Ceyhan karayolu üzerindeki Yılankale'ye bir kır kahvesi yaptırılmıştır.
  • Adana-Ceyhan Karayolu üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi'ndeki boş alanın 50 dönümüne ağaç dikimi yapılmıştır.
         İldeki resmi kuruluşlar, Çukurova Üniversitesi ve TEMA Vakfı ile işbirliği yapılarak Türkiye'nin "Erezyon Sorunu ve Adana'nın Yeri" konulu kongre 05-06 Aralık 1997 tarihinde yapılmıştır. Kongre tebliğleri kitap haline getirilmiştir.

   Adana Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı
         Türk Medeni kanunu hükümlerine göre Adana Valiliği himayesinde kurulan ve kısa adı KİSAV olan "Adana Kültür, Sanat ve Araştırma Vakfı" 17 Ağustos 1995 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır.       Vakfın amacı, güzel sanatların bütün dallarıyla (plastik sanatlar, tarih, mimari, edebiyat, sinema, halk oyunları, el sanatları v.b.) ilgili olarak yurt içinde, yurt dışında ulusal ve uluslar arası düzeyde festival, şenlik, gösteri, sergi konser, toplantı v.b. çalışmalar düzenlemek, Türk sanatını ve sanatçılarını tanıtmak, tarihi ve kültürel değerlerimizi ve eserlerimizi bulup ortaya çıkarmak, tanınmasını ve korunmasını sağlamak bunun için gerekli kazı, resterasyon, çevre düzenlemesi yapmak, yapımı devam etmekte olanlara maddi katkıda bulunmak, bu amaçla projeler hazırlamak, proje yarışmaları düzenlemektir.

   Vakfın Faaliyetleri
  • 11 Nisan 1997 tarihinde Adans Kültür, Eğitim, Sanat ve Araştırma Vakfı ile Adana İl Kültür Müdürlüğü işbirliği ile "Şiir Şöleni" düzenlenmiştir.
  • 29 Nisan 1997 tarihinde Adana Kültür, Eğitim, Sanat ve Araştırma Vakfı, Adana İl Kültür Müdürlüğü, Ç.Ü. Rektörlüğü işbirliği ile Ç.Ü. Klasik Türk Müziği Korosu konser vermiştir.
  • 25 Nisan 1998 tarihinde Adana Büyükşehir Belediyesi tiyatro salonunda "Cumhuriyetimizin 75.Yıl Etkinlikleri" içerisinde yer alan Kültür Bakanlığı Ankara Devlet Türk Halk Müziği korosuna konser verdirilmiştir.
  • Tarihi Adana Evleri'nin korunması ile ilgili çalışmaları devam etmektedir.

   İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
         3224 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışması Teşvik kanununa göre 1987 yılında faaliyete giren İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca, yiyecek, giyecek, yakacak yardımı ve çeşitli yardımlar yapılmaktadır. İl merkezinin Yüreğir ilçesi bölümünde yardıma muhtaç vatandaşlara yardım amacıyla iki aşevi Seyhan İlçesinde sokak çocuklarının sosyal ve eğitim ihtiyaçları için Çocuk Danışma ve Rehabilitasyon Merkezi hizmete açılmıştır.

   I.Aşevi
         Merkez ilçelerimizden Yüreğir'de kurulan I.Aşevi inşaatı 12.02.1997 tarihinde bitirilerek hizmete girmiştir. Aşevi, 3.500-4.000 kapasiteli olup, şu anda 1.950 kişiye yemek dağıtmaktadır. Günde iki çeşit yemek çıkarılmakta ve bunun 550'si Yüreğir II.Aşevinde dağıtılmaktadır.

   II.Aşevi
         Yine Yüreğir ilçesinde Kaymakamlık binasının yanında ve kamuya ait mevcut bir binanın tadilatı yapılarak hizmete girmiştir.

   75. Yıl Çocuk Danışma ve Rehabilitasyon Merkezi
         Çocuk Danışma ve Rehabilitasyon Merkezi 20.03.1997 tarihinde hizmete açılarak çocuk kabülüne başlanmıştır. Merkezde çocukların, sağlık, sosyal ve bir ölçüde eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasına çalışılmaktadır. 24.06.1998 tarihi itibariyle 107 çocuk ve aileleri ile görüşmeler yapılmıştır. Merkeze başvuran çocukların %76’sı Şanlıurfa ve Mardin kökenli olup, bunlar Adana’nın güneyinde bulunan Anadolu, 19 Mayıs, Barbaros, Hürriyet, ve Yenibey mahallelerinde ikamet etmektedir. Büyük bir çoğunluk ilkokul mezunu, ilkokulu terk ve devam etmekte, küçük çoğunluk 10-15 yaş gurubunda olup ailelerin sabit gelirleri olmadıklarından erkek çocukları 7-8 yaşta sokakta çalıştırılmaktadırlar.
         Merkeze başvuran çocuklar görevli Sosyal Hizmet Uzmanlarınca görüştürülmekte, yine merkezde görevli doktor ve hemşireler tarafından muayeneleri yapılmaktadır. Okur-yazarlığı olmayan veya ilkokulu terkeden çocuklarla ve derslerini geliştirmek isteyen çocuklara, merkezede görevli öğretmenler aracılığıyla yardımcı olunmaktadır. Merkeze devam eden çocukların boş zamanlarını değerlendirmek, el becerilerini geliştirmek için resim, boyama ve değişik el sanatları dersleri verilmekte ve bunlar sergilenmektedir.

   Adana'nın İlçeleriAdana'nın Ekonomisine Geri Dön


En iyi IE 5.0+ tarayıcıları ile 800x600 çözünürlük düzeyinde izlenebilir.

Ana Sayfa
Adana | Tarih | Coğrafya | Turizm | Ekonomi | Ulaşım | Eğitim | Kültür

© Çukurova Üniversitesi - Bilgisayar Bilimleri Uygulama Araştırma Merkezi(BBUAM)