Çukurova Üniversitesi Çukurova Üniversitesi
ADANA Tanıtım Sitesi
ADANA Tanıtım Sitesi
Ana Sayfa | Adana | Tarih | Coğrafya | Turizm | Ekonomi | Ulaşım | Eğitim | Kültür

200'Lİ YILLARIN MEGAPOLÜ

Kuzey Adana - ADANA'NIN EKONOMİSİ

      Tarımsal alan yönünden önemli bir potansiyel olan il, sanayi sektöründe de yeni atılımları ile, ayrıca eğitim, sağlık ve yeni istihdam alanları ile hızlı bir gelişme eğilimi göstermektedir. Yerleşim alanlarının Mersin'den Hatay sınırına kadar uzanması bu düşüncenin önemli bir belirtisidir. Bugün 2000'li yıllara hazırlık olması amacıyla büyük projeler uygulanmaktadır.

      Adana sahip olduğu Havaalanı, otoyol projeleri, Organize Sanayi Sitesi, Küçük sanayi siteleri, çok önemli altyapı projeleri, üniversiteleri, yeni açılan konut alanları, büyük ve orta ölçekli sanayi işyerleri ve kültürel birikimi ile 2000'li yıllara kendisini hazırlamış bir ildir. Galeria - ADANA'NIN EKONOMİSİ

      Tüm gelişme kriterlerini kendisinde toplayan Adana'nın modern ve uygarca yaşamaya uygun, ulus ve uluslar arası alanda kendini kanıtlayan bir statüye kavuşması için yatırım programlarında önemli projeler yer almış ve yerel yönetimlerce de çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Galeria içi sinema - ADANA'NIN EKONOMİSİ


      Yatırım programlarında yer alan tarımsal ve enerji amaçlı sulama projeleri, Yumurtalık Serbest Bölgesi, bir bölümü hizmete giren ve yapımına devam eden Organize Sanayi Bölgesi, uluslar arası fuar,Çatalan Barajından beslenecek içme suyu projesi, yeni okul ve sağlıkla ilgili pek çok projenin gerçekleşmesi ile de Adana gelişmiş iller arasında ilk sırada yer alacaktır. Galeria - ADANA'NIN EKONOMİSİ

      Adana'nın kalkınması için yerel idarelerce yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli tesbitler elde edilmiş, önem taşıyan ihtiyaçların kısa bir dönem içinde hayata geçirilmesi benimsenmiştir. Yoğun göç nedeniyle artan nüfusa paralel olarak konut ihtiyacı da artış göstermiştir. Migros - ADANA'NIN EKONOMİSİ Sanayileşme, konutlaşmadaki yanlış uygulamalar güneyde kalan verimli tarım alanları tarım dışı amaçlarla kullanılmış ve kent dokusu büyük ölçüde zarar görmüştür. Bu nedenle güney Adana'ya göre daha yüksekte ve serin olan, yerleşmeye elverişli ve tarıma elverişli olmayan kuzey kesimde yeni konut alanları açılarak yeni imar planları hazırlanmıştır. Yeni imar uygulamalarıyla cadde ve sokakları birbirine bağlayan geniş bulvarlar ve bu alanlarda çağdaş yaşam standartlarına uygun konutlar, sosyal ihtiyaçları karşılayan tesisler inşaa edilmiştir. Carrefour - ADANA'NIN EKONOMİSİ


      Ayrıca 2000'li yıllarda Türkiye'nin büyük megapolleri arasında yer alması düşünülen Adana'nın uluslar arası platformda tüm yönleriyle tanıtılması ve ticaretinin geliştirilmesi amacıyla, tüm hizmetleri içine alacak uluslar arası boyutta bir fuar açılması düşünülmüş ve kentin kuzey kesiminde Seyhan Gölü civarında 830 dönümlük bir alan "Uluslar arası Fuar" için imar planı içinde yer almıştır.

      Tarihin derinliklerinden gelen adından övgü ile bahsedilen, tertemiz deniziyle, renk renk ovası, yemyeşil dağları, havası kadar sıcak insanları, bereketli toprakları ile kültür ve sanatın birleştiği bu yer, hak ettiği yeri almış ve almaya devam edecektir.

Adana'nın İlçeleriAdana'nın Ekonomisine Geri Dön


En iyi IE 5.0+ tarayıcıları ile 800x600 çözünürlük düzeyinde izlenebilir.

Ana Sayfa
Adana | Tarih | Coğrafya | Turizm | Ekonomi | Ulaşım | Eğitim | Kültür

© Çukurova Üniversitesi - Bilgisayar Bilimleri Uygulama Araştırma Merkezi(BBUAM)