Çukurova Üniversitesi Çukurova Üniversitesi
ADANA Tanıtım Sitesi
ADANA Tanıtım Sitesi
Ana Sayfa | Adana | Tarih | Coğrafya | Turizm | Ekonomi | Ulaşım | Eğitim | Kültür

ADANA'DA SANAYİ

Arat Tekstil-ADANA'nın Ekonomisi
      1930-1940 yıllarında tarıma ve tüketime dayalı sanayileşme ile başlayan sanayi faaliyetleri 1940 yılından itibaren büyük ölçekli fabrikalar olma sürecine girmiştir.
      1950'li yıllarda hızlı kentleşmeye bağlı olarak inşaat malzemesi üreten fabrikalar da faaliyete başlamıştır. 1956 yılında Osmaniye, Gaziantep, İçel, Konya yollarının birinci sınıf yol durumuna gelmesi Adana'nın transit merkez olmasını sağlamış ve ilin önemi artmıştır. Aynı yıllarda Seyhan Hidroelektrik Santrali Çukurova Elektrik A.Ş.'ye devredilmiştir. 1960'lı yıllarda çeşitli sektörde birçok fabrika faaliyete geçmiş, 1970'li yıllarda ise sanayi sektöründe holdingleşme başlamıştır. Bugün Sasa, Çukurova Elektrik, Marsa, Bossa, Güney Sanayi, Temsa, Adana Çimento, Çukobirlik, Mensa, Pilsa, Güney Biracılık, Paksoy, Özbucak ülke genelinde faaliyet gösteren 500 sanayi kuruluşu içinde yer almaktadır. Cumhuriyetin ilan edildiği yıllarda Adana'da 2 iplik ve dokuma fabrikası var iken bugün 25 ve daha yukarı işçi çalıştıran işyeri sayısı 189'a çıkmıştır. Arat Tekstil - ADANA'nın Ekonomisi

      1980'li yıllardan sonraki sanayileşme sürecinde, gerek iç pazar gerekse dış pazarda rekabet gücünü artırıcı yeni düzenlemelere gidilmiştir. Girişimcilere kolaylık sağlamak, imalat sanayiini dağınıklıktan kurtarmak, verimli tarım arazileri üzerinde sanayi yapılaşmasıı ve sağlıksız kentleşmeyi önlemek amacıyla Organize Sanayi Bölgesi (O.S.B) kurulmuştur.
      Sanayileşme sürecine 19.yüzyılda giren ancak, geçen yıllar içerisinde potansiyelini verimli değerlendirmeyen Adana'ya yeni bir canlılık getirmek, burada yaşayan insanlar arasında dayanışmayı yaratmak, güçbirliğini sağlamak ve Adana için ihtiyaç olan küçük ve orta ölçekli (KOBİ) işletmelerin gelişmesini sağlamak amacıyla da "Adana Güç Birliği Vakfı" kurulmuştur. Bossa - ADANA'nın Ekonomisi


      Adana'da Bulunan Sanayi İşletmeleri
        KİT'ler
      İlde bulunan 9 adet Kamu İktisadi Devlet Teşekkülü Özelleştirme yasasından sonra 4'e inmiştir Halen KİT olarak faaliyetine devam edenler ise Et Balık Kurumu, Tekel Yaprak Tütün Fabrikası, Tekel Sigara Fabrikası ve Pamuk Üretme Çiftliğidir.

Sasa - ADANA'nın Ekonomisi

 • Özel sektör yatırımları
 • Botaş
 • Organize Sanayi Bölgesi(OSB)
 • Yumurtalık Serbest Bölgesi(TAYSEB)
 • Küçük Sanayi Siteleri
 • Teşvik Uygulamaları ve Sanayi Odası
  Adana'nın İlçeleriAdana'nın Ekonomisine Geri Dön


 • En iyi IE 5.0+ tarayıcıları ile 800x600 çözünürlük düzeyinde izlenebilir.

  Ana Sayfa
  Adana | Tarih | Coğrafya | Turizm | Ekonomi | Ulaşım | Eğitim | Kültür

  © Çukurova Üniversitesi - Bilgisayar Bilimleri Uygulama Araştırma Merkezi(BBUAM)