Çukurova Üniversitesi Çukurova Üniversitesi
ADANA Tanıtım Sitesi
ADANA Tanıtım Sitesi
Ana Sayfa | Adana | Tarih | Coğrafya | Turizm | Ekonomi | Ulaşım | Eğitim | Kültür

SOSYO-EKONOMİK KATKI SAĞLAYAN ÖZEL KURULUŞLAR

ADSİAD(Adana Sanayici ve İşadamları Derneği)
      1991 yılında kurulan ADSİAD, Atatürk ilkelerine bağlı, laik ve reformist düşünceler ışığında, ülkenin demokratik ve planlı bir düzen içinde kalkınasına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur. Kurulmuş olduğu yıldan itibaren ekonomik ve sosyal içerikli pekçok konferans, panel ve toplantı düzenlenmiş, çeşitli araştırmalara katılarak rapor ve proje hazırlanmıştır. Organize Sanayi Bölgesi içinde ADSİAD Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'i, yine Mahfesığmaz semtinde "ADSİAD Ormanı'nı" kurulmuştur.

AGİAD(Adana Genç İşadamları Derneği)
      1992 yılında kurulan AGİAD'ın amacı üyeler arasında dayanışma ve işbirliği olanakları yaratarak bölge ve ülke ekonomisi yararına katkı sağlamaktır. AGİAD, bu amaçlarına yönelik olarak 14 derslik bir okul inşaatı planlamıştır. Okul 1998-1999 yılında hizmete girecektir. Yine O.S.B.'de 24.000m2 arsa alınmış ve işyerlerinin ortak olduğu "AGİAD Tekstil Plastik ve Medikal San. Ve Tic. A.Ş." kuruluş çalışması tamamlanmak üzeredir.

ÇUGİAD(Çukurova Genç İşadamları Derneği)
      1992 yılında Adana merkezli olarak kurulan derneğin amacı, T.C. Anayasası'nın öngördüğü şekilde ve Atatürk ilkelerine bağlı olarak faaliyet göstererek, bölgesel kalkınma yoluyla ulusal kalkınmaya katkıda bulunmaktır. Dernek ulusal ve uluslar arası olmak üzere iki alanda çalışma yapmaktadır. Ulusal alanda yerel yönetimler, üniversiteler, sendikalar, devlet kurumları ve basın-yayın organları ile ilişkileri geliştirmek, ulusal ve uluslar arası boyutta kredilendirmelerde proje geliştirmek ve referans destek sağlamak, konferans, panel ve toplantılar düzenlemek, kendi adına menkul ve gayrimenkuller edinmek ve daha pekçok konuda çalışmalar yapmaktadır. Uluslar arası alanda ise ülkenin diplomatik ve uluslar arası ilişkileri parelelinde bağlı bulunduğu AB ülkeleri, Karadeniz Ekonomik İşbirliği, Türk Cumhuriyeti, İslam Kalkınma Örgütü Üyeleri, RCD, Nato üyesi ülkeler ve yetkili makamların izin vereceği diğer dünya ülkeleriyle mesleki ve iş hayatını ilgilendiren konular çerçevesinde ilişkilerde bulunmak, yabancı sermayenin ülkemize gelmesini sağlamak gibi amaçlara yönelik olarak çalışmalar yapmaktadır.

MÜSİAD(Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği)
      1990 yılında İstanbul'da kurulmuştur. İlde de şubesi bulunan derneğin amacı; ülke ekonomisi ile ilgili sorunları tespit etmek, ekonomik gelişmeler ışığında çözüm yolları aramak, dünyadaki gelişen teknoloji ve pazarları takip ederek yeni ekonomik stratejiler geliştirmektir.

Adana'nın İlçeleriAdana'nın Ekonomisine Geri Dön


En iyi IE 5.0+ tarayıcıları ile 800x600 çözünürlük düzeyinde izlenebilir.

Ana Sayfa
Adana | Tarih | Coğrafya | Turizm | Ekonomi | Ulaşım | Eğitim | Kültür

© Çukurova Üniversitesi - Bilgisayar Bilimleri Uygulama Araştırma Merkezi(BBUAM)